"KGBLPEDIJA" je enostavna za uporabo:


Išči
IŠČI – vpiši, kar želiš poiskati, in klikni na puščico ali pritisni "enter".

Avdio zapisi
AVDIO ZAPISI – klikni in prikažejo se ti zadnji trije vnosi.

Pomoč
POMOČ – Odpre to stran.

Jezik
JEZIK – Izbiraš lahko med slovenskim in angleškim jezikom.
RAZŠIRI – Poglej, kaj vsebuje željeni ali iskani projekt.
POGLEJ – Poglej vsebino zapisov za določeno skladbo.
PREDVAJAJ – Poslušaj željeno skladbo ali avdio zapis.
PRETOČI – Pretoči željeno skladbo ali drugo avdio vsebino.
PREDVAJALNIK za izbrano glasbeno vsebino.
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Povezava na spletno stran www.kgbl.si
Audiopedia -
Pojdi domov – skok na prvo stran “KGBLPEDIJE”.