"KGBLPEDIJA" je zbirka (knjižnica) glasbenih zvočnih zapisov mladih izvajalcev in njihovih profesorjev na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Namenjena je izobraževanju, shranjevanju in ohranjanju zvočnih zapisov za dijake, profesorje kot za široko javnost, predvsem pa za vse tiste, ki se profesionalno ali ljubiteljsko ukvarjajo z glasbo.

"KGBLPEDIJA" je del projekta "AUDIOPEDIA". Audiopedia je zbirka (knjižnica) za shranjevanje in ohranjanje kulturne dediščine zvočnih zapisov. Dostop in uporaba sta namenjena izključno izobraževalnemu, znanstvenemu in raziskovalnemu delu.

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana je organizacija (Glasbena šola, Srednja glasbena in Srednja baletna šola ter Višja baletna šola), ki izvaja programe osnovnega glasbenega izobraževanja (glasba, glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja in ples), program srednjega glasbenega in baletnega izobraževanja (umetniška gimnazija – glasbena in plesna smer) in program višjega baletnega izobraževanja. S povsem profesionalnim glasbenim in plesnim repertoarjem je na poklicnih odrih dosegla visoko raven, zaradi katerega ustanovi priznavamo pomen inštitucije, na kateri v veliki meri sloni slovensko glasbeno in baletno poklicno izobraževanje.